Soutěž Mlynářský krajánek umožňuje cyklistům zábavnou formou poznat svůj kraj a dozvědět se něco o historii mlynářství v regionu. „Na začátku je třeba si v Městském informačním středisku v Hranicích vyzvednout soutěžní průkaz, který obsahuje třináct otázek. Odpovědi na ně najdou účastníci na infotabulích po trati,“ vysvětlil František Kopecký z Mikroregionu Hranicko.

Osm kontrolních razítek pak cyklisté získají v hospůdkách na trase. Průkaz musí účastníci soutěže poslat či odevzdat nejpozději do 15. září zpět na Městské informační centrum Hranice. Tento termín platí i pro ty, kteří již mají průkaz vyplněný, ale stále otálejí s jeho odevzdáním. Jen tak budou totiž zařazeni do slosování o poukazy na cyklozboží v celkové hodnotě devět tisíc korun,“ uvedl Kopecký.

Ke slosování, stejně jako ke slavnostnímu předání pamětních listů, plaket a pasování do Cechu mlynářského regionu Hranicko, dojde v sobotu 22. září od 13 hodin ve Stříteži nad Ludinou v rámci místních hodů za doprovodu bohatého kulturního programu. Akci bude předcházet cyklistický výlet v rámci akce Evropský týden mobility, který účastníky zavede z Hranic na Helfštýn, z hradu pak přes Podhoří a Hrabůvku přímo do Stříteže nad Ludinou.