Stezka v délce přes 141 kilometrů prochází podél Bečvy od pramene až po soutok s Moravou. Na území bývalého přerovského okresu je již téměř hotová, chybí jen krátký úsek mezi Lipníkem a Hranicemi.

„V místě dlouhém přibližně dva kilometry, kde vede stezka napříč přes několik pozemků, nejsou ještě dořešené majetkoprávní vztahy. Letos budou probíhat jednání s vlastníky,“ sdělil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Problematický je ale i úsek u Týna nad Bečvou.

„Pro cyklisty není přehledné, kudy vlastně stezka pokračuje, a stává se, že v tomto místě i bloudí,“ popsal starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.

Souhlasí s ním i Zdeněk Daněk z kanceláře primátora v Přerově.

„Původně tu totiž trasa vedla po Jantarové stezce – kolem Týna přes Sušici a Radstavice do Grymova. To ale bylo od řeky dost daleko, navíc značení u Týna bylo dost nešťastné,“ vysvětlil Daněk.

Nové značení má být proto přehledné a nasměrovat cyklisty tak, aby se od řeky, po níž má stezka název, téměř nevzdalovali.

„Kromě klasického dopravního značení přibude i logo stezky,“ popsal Daněk.

Hranická rozvojová agentura, která zastupuje Hranice, Přerov i Lipník v jednání o cyklostezce, podala proto žádost o dotaci na přeznačení stezky na kraj.

„Z celkových nákladů, které činí 450 tisíc korun, jsme z dotace získali 300 tisíc,“ doplnil Přikryl. Přeznačení má být hotové do začátku turistické sezony.

Stezka pokračuje z Přerova na Tovačov a z Hranic do Valašského Meziříčí, kde se dělí na dvě větve. Rožnovská vede na Horní Bečvu, část podél Vsetínské Bečvy pak míří do Karolinky a Velkých Karlovic.