S realizací obou cyklostezek začalo město v červenci a náklady na vybudování úseků se vyšplhaly zhruba na 19 milionů korun. Poprvé Přerov vybudoval cyklostezku do místní části v roce 2004, kdy byla zprovozněna trasa do Kozlovic.

„Cyklostezka do Henčlova stála 14,5 milionu korun, z toho necelých 6 milionů získalo město ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ informoval Jiří Raba z odboru rozvoje Magistrátu v Přerově. Úsek je dlouhý takřka tři kilometry a tvoří jej zámková dlažba a asfaltobeton.

K realizaci cyklostezky město přistoupilo na žádost obyvatel Henčlova. „Lidé zřízení cyklostezky berou s velkým povděkem, a to nejen ti, kteří bydlí v Henčlově, ale také třeba občané Troubek a Tovačova. Cyklostezka je prospěšná ale i řidičům, kteří se na této úzké cestě nemusí obávat kolize s cyklisty,“ sdělil předseda komise pro místní část Henčlov Petr Laga.

Přípravy ke stavbě cyklostezky však provázely problémy. „Od vzniku myšlenky vybudovat cyklostezku k samotné realizaci uplynuly tři roky. Potýkali jsme se totiž s řešením majetkoprávních záležitostí,“ vysvětlil Raba.

K další cyklostezce, kterou zástupci města slavnostně otevřou dnes, patří úsek mezi Přerovem a Předmostím. Po dokončení letošní etapy mohou cyklisté konečně využívat tuto trasu v celé její délce - od podjezdu až k budově staré školy v ulici Hranická.

„Náklady na tento úsek se vyšplhaly na 4,5 milionu korun. Na tuto investici čerpalo město příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu regenerace panelového sídliště,“ informoval Jiří Raba.

Jak sdělil přerovský primátor Jiří Lajtoch, město bude i nadále vyvíjet snahy, aby vznikly cyklostezky i do dalších místních částí Přerova. „V plánu je cyklostezka do Želatovic a také stezka pro cyklisty i pěší do Újezdce. K jejich realizaci nám mohou pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil primátor Lajtoch.

Město se poprvé spojilo cyklostezkou s místní částí Kozlovice, a to v roce 2004. Náklady na vybudování tříkilometrové trasy přišly na 16 milionů korun. Necelými dvěma miliony přispěl Olomoucký kraj a přes pět milionů se podařilo městu získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika