„V Lipníku je patrná devastace na březích řeky Bečvy, o niž se postaral chráněný druh hlodavce, bezmála pět let. Poničení je nejvíce vidět na dřevinách podél toku," přiblížila Blanka Prudilová z Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou.

Bobr evropský totiž nevyužívá stromy jen jako potravu. Když nemůže budovat noru v podzemí, tak jednoduše pokácí strom a jeho kmen použije jako základ svého „hradu", mnohdy až 2,5 metru vysokého a 3 metry širokého.

Žalostný pohled

Na téměř sto metrů dlouhý úsek cyklostezky je žalostný pohled – konstrukce komunikace je poničená a má popraskaný povrch, obrubníky jsou vyvrácené a půda se sesouvá. Škoda byla vyčíslena na několik stovek tisíců korun.

„Bobři si na břehu nad oseckým splavem postavili nory. Vznikla tím rozsáhlá kaverna a zemina se začala sesouvat. Při větší vodě hrozí odtržení celého břehu i s částí nové cyklostezky, která je v provozu teprve od roku 2012," přiblížila neúnosný stav vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou Xenie Pospíšilová.

Bobr evropský je druhým největším hlodavcem. Je dokonale přizpůsobený životu ve vodě a rozšířil se na severní polokouli na říčních a lužních nivách. U nás se vyskytuje v povodí Labe, Moravy, Odry, Dyje a Dunaje. Bobr je chráněný jak českou, tak evropskou i mezinárodní legislativou.

Dlouhodobý problém

Po svém přechodném vyhubení se začal do české a moravské kulturní krajiny postupně vracet zhruba před třiceti lety. A od té doby začaly problémy. Bobři totiž svou činností narušují protipovodňové nebo rybniční hráze, ucpávají koryta toků a likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek.

„Protože je bobr zvláště chráněný živočich, nemůžeme zahájit opravu poničeného úseku bez potřebných povolení a návrhu opatření," řekla.

Město hledá řešení společně s Povodím Moravy a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Ta doporučí termín i způsob sanace poškozeného úseku cyklostezky a břehů tak, aby byl zásah do biotopu chráněného živočicha co nejšetrnější.

Kmeny ovocných stromů spadly jako sirky

S podobným problémem jako v Lipníku se potýkají i na jiných místech Přerovska. Například majiteli sadu na Kojetínsku bobr ohlodal kmeny ovocných stromů stromu s takovou vervou, že spadly jako sirky.

Na vleklý problém upozorňují i vodohospodáři – bobr totiž svými hrázemi může způsobit zaplavení okolních pozemků. „Dalším problémem je hloubení nor do postavených hrází, které ohrožují jejich statiku," konstatovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.