Rekonstrukci hranického hřbitova zahájilo město loni, kdy byla opravena část zdi od smuteční síně po vstupní bránu na hřbitov.

„Letos byla opravena zbývající část kamenné zdi a vybudováno bylo nové oplocení kolem urnového háje. Místo staré zdi v zadní části hřbitova vyrostla zeď nová a hřbitov dostal nové brány. Byla také zbourána bývalá márnice,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Loňské a letošní opravy vyšly dohromady téměř na dvanáct miliónů korun. Práce na hřbitově však nekončí, v příštích letech by měly dále pokračovat.

„Další etapy rekonstrukce by se měly týkat nejen samotného prostoru stávajícího hřbitova, ale i bezprostředního okolí. Jde například o cesty na hřbitově, mobiliář, osvětlení či odvod dešťových a splaškových vod,“ popsal Petr Bakovský.

Připravované úpravy se budou týkat také zeleně, plochy urnového háje nebo zlepšení zázemí pro správu hřbitova i návštěvníky. V neposlední řadě město plánuje nová parkovací místa, kterých je u hřbitova momentálně nedostatek.