Obyvatelé se tak mohou těšit z nového hřiště, chodníků či mobiliáře.

„Přebrali jsme stavbu s tím, že ještě zbývá pár nedodělků, jako třeba drobné terénní úpravy. Hlavní stavba jako taková je ale hotová,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Nejpatrněji se regenerace projevila v samotném středu sídliště. Velké štěrkové hřiště se proměnilo v moderní multifunkční sportoviště s umělým povrchem a nových atrakcí se dočkaly také děti nejmenší.

„Vypadá to moc hezky, určitě mnohem lépe než předtím. Dnes jsme tady poprvé, bohužel zrovna v takovém mrazivém počasí, ale dětem se to i tak líbí,“ zhodnotila dětské hřiště maminka Lívie Tomečková.

Sídliště prokouklo také díky novému mobiliáři či chodníkům. Právě plán na vybudování chodníků se ale musel hned na začátku revitalizace potýkat s odporem.

Obyvatelům sídliště se nelíbilo, že by mělo být kvůli trase chodníku pokáceno několik zdravých stromů. Na petici a nespokojené hlasy občanů tak město zareagovalo změnou v projektu, díky níž mohl být chodník vybudován i bez pokácení stromů.

„Chodníky jsou fajn, určitě jsem za ně ráda. Zároveň jsem ráda, že se nakonec město rozhodlo stromy nekácet, když to nebylo nezbytně nutné,“ doplnila Lívie Tomečková.

Na Struhlovsku se jednalo již o druhou část regenerace. První část proběhla v roce 2016. Tehdy byla vybudována nová parkoviště, kontejnerová stání i osvětlení. Opravy se dočkala také hlavní příjezdová cesta na sídliště.