Program rozvoje města na období 2020 až 2030 bude základním rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle města na dalších deset let. Obsahovat by měl nejen vize, ale také konkrétní projekty a plány, jak stanovených cílů dosáhnout. Ať už se jedná o oblast sociální, volnočasovou či o kvalitu životního prostředí.

Na zpracování programu město vyčlenilo 400 tisíc korun.

„Bude se provádět kvalifikovaný sociologický výzkum mínění a názorů obyvatel města, které k přípravě dokumentu přispějí. Výsledky průzkumu budou zhruba do konce měsíce března,“ nastínil 1. místostarosta města Hranice Vladimír Juračka.

Chystaný průzkum umožní občanům vyjádřit své názory k různým oblastem života a k budoucímu rozvoji Hranic. Přímo v ulicích budou dotazováni na spokojenost života ve městě, na kvalitu sociálních služeb, pocit bezpečí či rozvojové aktivity. Dotazník mohou zájemci vyplnit také online na webových stránkách města.

„Předpokládáme, že program rozvoje bude hotový v listopadu. Na prosincovém zasedání bychom jej tak mohli dostat ke schválení,“ doplnil místostarosta.

Program rozvoje města na roky 2020 až 2030 bude navazovat na obdobný dokument, schválený zastupitelstvem města na období 2012 až 2020. I tento dokument je k nahlédnutí na stránkách radnice.