Vzhledem k tomu, že na spotřebě krve se velkou mírou podílí úrazovost mezi účastníky silničního provozu, má akce pozvat k odběrům především čerstvé absolventy kurzů autoškoly.

„V posledních měsících dochází v Olomouckém kraji ke zvýšené spotřebě krve a tím též k nedostatku některých, především Rh negativních transfuzních přípravků. Řešit tuto situaci lze pouze za předpokladu rozšíření členské základny bezplatných dárců krve, která by umožňovala vybírat a zvát z většího množství potřebných dárců, kteří ne vždy mohou být uvolňováni zaměstnavatelem dle aktuální potřeby,“ informoval primář hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice v Přerově Štefan Repovský.

Akce oslovuje převážně čerstvé absolventy kurzů autoškol, lékaři však předpokládají i zapojení ostatních řidičů a širší veřejnosti. Projekt byl zahájen distribucí reklamních letáků do autoškol, obecních úřadů a různých společností v průběhu dubna a května.

„Cílem není okamžitý, nekoordinovaný a proto špatně zvládnutelný odběr velkého množství dárců, ale průběžná celoroční uvědomělá spolupráce dárců s transfuzními zařízeními a zabezpečení celoročního přiměřeného zásobení nemocnice,“ dodal primář Repovský s tím, že transfuzní přípravky nelze vyrobit do zásoby, musí se průběžně obnovovat a doplňovat dle aktuální potřeby.

Lékaři proto vyzývají každého, komu nechybí ochota a dovoluje mu to jeho zdravotní stav, aby pomohl rozšířit řady dárců krve tím, že se přihlásí na transfuzní stanici přerovské nemocnice. Pracovníci oddělení pozvou prvodárce písemně nebo telefonicky k provedení odběru.

„Dárci, kteří se akce zúčastní, žádné speciální dárky nedostávají, mají však stejně jako všichni ostatní dárci nárok na vitamíny podle příspěvku zdravotní pojišťovny, také na uvolnění ze zaměstnání do dvanácti hodin po odběru či nárok na odpis z daňového základu dva tisíce korun za odběr,“ řekl závěrem primář Repovský.