Na zářijovém jednání zastupitelstva jste podrobil vedení města ohledně uzavření průjezdu centrem rozsáhlé kritice. Řekněte i našim čtenářům, v čem podle vás radnice pochybila?

Uzavřením 170 metrů Jiráskovy ulice pro auta jsme získali dvě nové objížďky v délce 1700 metrů. To pro řidiče znamená desetkrát delší trasu, desetkrát více času stráveného na cestě, desetkrát více exhalací a desetkrát vyšší prašnost. Zvýšený počet aut, která musí nyní jet po objížďkách, zahušťuje dopravu v ulici Komenského, Purgešově a okolo sídliště Kpt. Jaroše. Tato auta projíždí v místech přechodů pro Dětský domov, stejně jako pro školy Šromotovo a Struhlovsko. Rovněž Studentskou ulicí, kde se kromě střední školy a internátu nachází i ZŠ speciální. Problém se nevyřešil, pouze se přesunul jinam.

Mapa centra Hranic - rozdíly měření 25.7. a 1.3. 2019.

Mapa centra Hranic - rozdíly měření 25.7. a 1.3. 2019, reprofoto Ivo Lesák

Měření počtu aut na náměstí, jež prováděla městská policie, a jehož výsledky město předložilo, vás tedy nepřesvědčilo?

Ne, protože dopravní zatížení náměstí zůstalo stejné. Nevěrohodné průzkumy současného vedení města uvádí, že na náměstí nyní vjíždí o 1270 aut méně než před uzavírkou. To je sice pravda, nicméně protože řidiči mohou dnes vyjet už jen jednou ulicí, projedou se po náměstí vlastně dvakrát. Odborně se tomu říká závlečná doprava. A výsledek? Dopravní zatížení náměstí zůstává prakticky nezměněno. Z 4 730 aut před opatřením kleslo na 4710 po opatření. Tedy o pouhých dvacet aut.

Z orientačních dat vyvodili konkrétní rozhodnutí

Čísla, kterými město argumentuje podle vás tedy nemají žádnou váhu?

Pan Juračka nám na zastupitelstvu sám sdělil: „Sběr dat nebyl reprezentativní, výsledky jsou orientační. Orientačně jsme si zjistili, jak to probíhá.“ Z těchto orientačních dat však na radnici vyvodili zcela konkrétní rozhodnutí. Co kdyby stejně zbrkle rozhodoval třeba lékař, a po orientačním vyšetření stanovil konkrétní, ale možná nepotřebnou operaci. To by se se asi lidé bránili.

Hlavním argumentem vedení města pro uzavření Jiráskovy ulice je bezpečnost chodců v centru. Myslíte, že by zde byli chodci ohroženi?

Opět z úst Vladimíra Juračky jsme na zastupitelstvu slyšeli jeho osobní zkušenosti, kdy jej údajně málem srazilo auto, že se zde s vnučkou necítil bezpečně a tak dále. Proč tedy vedení města nechalo průzkum vyhotovit, když získaná data a jednoznačné závěry první místostarosta nerespektuje a rozhoduje na základě vlastních pocitů? Mnohem nebezpečnější místa pro chodce nutná k řešení jsou podle statistiky Policie ČR jinde. Na Jiráskově ulici se za posledních dvanáct let stala jediná nehoda, při které došlo k nějakému zranění. Jediná! Na Pernštejnském náměstí ke čtyřem takovým nehodám. To je výrazně méně než v ulicích Komenského, Purgešově a Kpt. Jaroše, kam se nyní auta z náměstí přesunula. Za stejné období se v těchto ulicích dohromady přihodilo dvacet tři nehod.

Mapa centra Hranic - délka komunikací.

Mapa centra Hranic - délka komunikací, reprofoto Ivo Lesák

Více aut u školy

Na přetřes přišla na zastupitelstvu také situace u základní umělecké školy.

Kvůli uzavírce se rapidně zvýšil počet aut vyjíždějících jediným možným výjezdem z náměstí právě okolo ZUŠ. Místo původních 980 aut jich tu denně projede 2 200. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že zde kvůli chystané soše Masaryka není možné zastavit pro vyložení či naložení dětí. Přechod pro chodce zde nemá ani vodorovné značení. A jako bonus tu máme i nový retardér. Tím vším se vytvořilo nové nebezpečné místo.

Mluvil jste i o zvýšení množství výfukových plynů a prašnosti…

Ano, protože i v této oblasti se situace zhoršila. K otázce zhoršené kvality ovzduší a životního prostředí pan Juračka na zastupitelstvu sdělil, že si nemyslí, že by tu nějaké problémy s životním prostředím byly. Ignorací státních statistických údajů o stavu životního prostředí se pan Juračka dostal úplně do jiné kategorie popíračů čehokoliv. V porovnání 206 obcí v ČR se Hranice v kvalitě ovzduší umístily na 187 místě.

Pokud by někdo chtěl argumentovat tím, že uvedené citace mohou být vytrženy z kontextu, pak čtenářům doporučuji poslechnout si záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.9.2019, který je dostupný na webu města. O této problematice se diskutovalo v čase záznamu 6:16 až 1:16:05.