Cílem nedělního i předchozích podobných protestních setkání je podle něj upozornit na sérii nejrůznějších pochybení úřadů, které otravu Bečvy vyšetřují a vyšetřovaly.

„Viník havárie je dodnes neznámý, protože úřady v čele s Českou inspekcí životního prostředí neodebraly potřebné důkazní vzorky v klíčových místech. Jednalo se o vzorky na vyústích z potenciálních zdrojů znečištění v neděli 20. září 2020, které mohly významně přispět k identifikaci původce havárie,“ uvedl Husák.

V uvedený den se do řeky Bečvy v Juřince ve Valašském Meziříčí dostaly odpadní vody s toxickou látkou nebo látkami a otrávily řeku na 40 kilometrech toku. Výsledkem byl úhyn desítek tun ryb a dalších vodních živočichů.

„Jako hlavní toxické látky byly identifikovány kyanidy,“ připomněl Husák. Podle něj přijeli inspektoři ČIŽP na místo havárie pozdě a bez potřebného vybavení.

VIDEO pořízené s využitím dronu, které detailně zachycuje celý úsek řeky Bečvy od rožnovské výusti až po místo prvních pozorovaných úhynů, a které poskytuje obraz toho, jak to vypadá s tzv. mísícími zónami v inkriminovaném úseku řeky. Autorem videa je Jan Husák

| Video: Youtube

Klicpera by měl být odvolán

Policie si nechala vypracovat znalecký posudek, který má být klíčovým pro vyšetřování otravy. Hotový měl být už vloni v prosinci, soudní znalec Jiří Klicpera však požádal o prodloužení lhůty nejprve do února, nakonec hotový spis předal vyšetřovatelům až počátkem května.

Při vypracování znaleckých posudků zůstávají soudní znalci většinou v anonymitě. Ne však v tomto případě.

„Letos v lednu soudní znalec Jiří Klicpera, který posudek vypracovává, veřejně vystoupil a zcela nepochopitelně poskytl několik rozhovorů. V nich sdělil, že viníka otravy zná a v rozporu se svými zákonnými povinnostmi označil za viníka areál bývalé Tesly v Rožnově, aniž by byl Policií ČR zbaven mlčenlivosti,“ připomněl Jan Husák.

Podle něj tím pozbyl důvěryhodnost a z případu měl být odvolán. Přesto posudek dokončil a začátkem května jej předal policii.

„Podle dostupných informací ukazuje znalecký posudek znovu na průmyslový areál v Rožnově pod Radhoštěm, konkrétně na společnost Energoaqua, která s odpadními vodami z areálu nakládá,“ uvedl Husák.

Ředitel jmenované rožnovské společnosti toto nařčení ihned po zveřejnění odmítl. Policisté prozatím znalecké závěry nekomentovali s tím, že musí posudek nejprve prostudovat.

V rozporu s nálezy uhynulých ryb

Se zjištěními znalce, která unikla do médií, však nesouhlasí organizátoři nedělního protestu.

„Závěr, že by původcem otravy byla rožnovská firma Energoaqua, je v přímém rozporu s nálezy uhynulých ryb. Ty první z nich se nacházely až 3,2 kilometru pod výpustí vedoucí z rožnovského areálu. Je velmi málo pravděpodobné, že by nedošlo k žádnému pozorovanému úhynu ryb na tak dlouhém úseku řeky,“ řekl Husák.

Podpořil jej další řečník Stanislav Pernický z Českého rybářského svazu, který byl ohlašovatelem zářijové ekologické havárie.

„Jako rybář si nedokážu vůbec vysvětlit, proč by ryby hynuly až po téměř třech a půl kilometrech, kdyby ta nebezpečná látka tekla z rožnovského areálu. Jsem přesvědčený o tom, že by musely hynout už výše na toku. Ta ale žádné mrtvé ryby nalezeny nebyly,“ připomněl Pernický.

Posudek bez přímého důkazu

Kritiky postupu vyšetřování otravy Bečvy přijel v neděli podpořit také chemik a toxikolog prof. Ivan Holoubek. Podle něj je základním problémem pozdní odběr vzorků vody z Bečvy. Kvůli tomu budou podle něj zkreslené i výsledky znaleckého posudku.

„Jestliže nebyly odebrány vzorky z výpustí hned dvacátého odpoledne, nacházíme se nyní v situaci, kdy máme po osmi měsících znalecký posudek, který bude něco konstatovat, ale není založený na žádném přímém důkazu,“ řekl Ivan Holoubek.

Podle organizátorů nedělního i předchozích setkání jsou v inkriminovaném úseku na řece Bečvě nejméně tři podezřelé kanalizační výpustě.

První z nich leží 3,2 km nad místem prvních pozorovaných úhynů ryb a jde právě o kanalizaci vedoucí z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm.

Další je výusť z chemičky DEZA koncernu Agrofert. Ta leží 1,6 km nad místem prvních úhynů ryb.

„Posledním z podezřelých výpustí je záhadný kanál, který podle map neexistuje, a nikdo přesně neví, odkud vede. Zdá se však, že by mohl vést z železničního překladiště ve Lhotce nad Bečvou. Právě tento kanál je nejblíže místu prvních pozorovaných úhynů ryb – leží pouhých čtyři sta metrů nad ním,“ doplnil výčet Jan Husák.