Řada lidí proto v pátek vytáhne jízdní kolo.

Ti, kteří se ani v pátek bez auta neobejdou, budou muset ve městě počítat s omezením a změnami s parkováním.

Kvůli projektu bude v pátek od sedmi do šestnácti hodin uzavřená Jiráskova ulice. Po dobu trvání uzavírky nebudou moci držitelé platných parkovacích karet MPS Hranice stát právě na této ulici.

„Po dobu trvání uzavírky poskytujeme k parkování náhradní lokalitu, a to na ulici Čechova a v lokalitě ulice Komenského v režimu návštěvnického parkování označeného dopravními značkami IP13c," uvedl Radomír Zavadil ze společnosti City Parking Group, která má parkovací systém v Hranicích na starosti.

„V těchto uvedených lokalitách bude 21. září v době od sedmi do osmnácti hodin respektována rezidentní parkovací karta vystavená pro lokalitu Jiráskova," doplnil.

Po uplynutí termínu a odstranění přenosného dopravního značení se řidiči, kterých se změny dotknou, budou moci vrátit k parkování na komunikaci, jež je uvedená na parkovací kartě.