V tamním Lidovém domě proběhla slavnostní akademie, děti předvedly pásmo básniček, písniček, tanců a pohádek, které si nacvičily pod vedením svých učitelů.