„U nás ve škole si dnešní den připomínáme. Dokonce jsem ráno dostal od dětí květinu,“ poznamenal ředitel Základní školy Šromotovo Radomír Habermann. Na zdejší škole si Den učitelů připomínají každoročně. V loňském roce pořádali takzvaný den naruby, kdy si povolání učitelů vyzkoušeli samotní žáci.

„V letošním roce jsme podobnou akci přesunuli až na Den dětí, kdy budou starší děti vyučovat ty mladší,“ dodal Radomír Habermann.

Den naruby se chytil

Stejný způsob připomenutí i oslavy dnešního dne si připravili i žáci a učitelé na Základní škole Struhlovsko v Hranicích. „Na dnes jsme ve spolupráci s žáky připravili takzvaný den naruby, kdy na místě vyučujících se objevují děti a do lavic zase naopak zasedají učitelé,“ řekla Marie Hajdová, zástupkyně ředitele na hranické Základní škole Struhlovsko.

Svátek učitelů nepřecházejí ani na základní škole v Drahotuších. Už během první hodiny se děti dozvěděly více informací o Janu Amosu Komenském.

„S dětmi jsme se například bavili, jak cestoval z Fulneku přes naši obec,“ informovala Alena Balodyová, zástupkyně ředitele na zdejší základní škole. Dokonce dětem ani dnešní den připomínat nemusela.

„Věděly o Dni učitelů a dokonce mi gratulovaly,“ doplnila Alena Balodyová ze základní školy v Drahotuších.

Osoba Jana Amose Komenského, který se narodil osmadvacátého března roku 1592, se ke zdejšímu regionu váže více, než by se na první pohled mohlo zdát. Přesné místo jeho narození sice není úplně známé, uvádí se Uherský Brod, ale známé je to, že roku 1608 začal studovat na latinské škole v Přerově. Sem se ještě o šest roků později vrátil jako lektor školy. Na latinské škole, dnešním gymnáziu, vydržel dva roky a po vysvěcení na kazatele odešel do Fulneku. Jeho spojení s Hranickem a Přerovskem definitivně přetnulo stavovské povstání roku 1621, kdy odsud odešel a musel se schovávat po celém území Čech a Moravy.