SCHODIŠTĚ U SYNAGOGY: 2

Od potoku Velička stoupají lidé do centra po schodech kolem synagogy. Jejich stav není až tak špatný. Nejhořejší schod rovné části schodiště je už sice nahlodaný zubem času, ale žádné riziko pádu tam zatím nehrozí. Horší už je zídka, která schody lemuje. Naštěstí je ovšem pod zábradlím, takže na ni lidé nevstupují. Jinak by se jim drolila pod nohama.

Co však tomuto schodišti stále ještě chybí, to je nájezd pro kočárky a kola. Cestou dolů si ale mladí cyklisté poradí i bez něj. Pokud mají dost odvahy a šikovnosti, schody zkrátka sjedou, čehož byl Deník očitým svědkem. Za svůj stav si toto schodiště vysloužilo pěknou dvojku.

Kolem synagogy vedou schody, které jsou v poměrně slušném stavu. Proto si vysloužily dvojku

SCHODIŠTĚ U FARY: 1

Nejhezčí schody do centra Hranic vedou od potoku Ludina k faře. V roce 2008 je město nechalo opravit v rámci rekonstrukce přilehlého Školního náměstí. Jsou lemovány slušivým a decentním veřejným osvětlením a nechybí na nich ani nájezdy.

Maminky s kočárky a cyklisté je jistě zvládnou. Pro vozíčkáře je však jejich použití prakticky nemožné. Sklon schodiště je totiž tak příkrý, že by se cestou nahoru nejspíš vyvrátili dozadu. To však není chyba současného správce schodů. Ten musel při opravě vycházet z původních propozic. Není tedy důvod oznámkovat tyto schody jinak než velkou jedničkou.

Schodiště u fary je dva roky po rekonstrukci. Od Deníku dostalo jedničku

SCHODIŠTĚ NA NÁSPECH: 3

Když se člověk vydá na náměstí od Panenky Marie v Komenského ulici, využije schodů, které vedou do ulice Na náspech. I ta byla před pěti lety opravena a schody tehdy také dostaly nový kabát. Z poloviny je tvoří schodky, druhá půlka má po celé své délce podobu nájezdu.

Dnes už by se i tomuto schodišti dalo vytknout pár kosmetických vad. Každý schodek tvoří dlouhý kámen, doplněný malou kostkou. Ta už ale v některých místech buď úplně chybí nebo se alespoň viklá. Pro starší chodce, kteří se při chůzi nahoru i dolů přidržují zábradlí, to může znamenat nečekanou past a následný pád. Z tohoto důvodu dostaly schody nemilosrdnou trojku.

Schody, vedoucí z ulice Na náspech k Panence Marii v Komenského ulici, byly sice opraveny teprve před pěti lety, ale i na nich už je opět vidět zub času. Dostaly trojku

SCHODIŠTĚ KE KROKU: 3

Buď neměli tehdejší zedníci k dispozici vodováhu nebo jsou schody k prodejně Krok v mnoha místech už velmi zašlapané do země. Kočárky ani kola po nich nejezdí, neboť nemají po čem. V návrhu rozpočtu města Hranic na příští rok už se ale počítá s jejich rekonstrukcí, která by měla přinést i kýžený nájezd. V pořadí důležitosti jsou dokonce kladeny na první místo před všemi ostatními schody.

Co bude ovšem město dělat se zdí, která tyto schody lemuje, to je velkou otázkou. Když se na ni člověk podívá zezdola, musí uznat, že už drží jen silou vůle. S přihlédnutím k plánované opravě nadělil Deník tomuto schodišti milosrdnou trojku.

Ke Kroku vedou v Hranicích schody, které nemají s rovnoměrností nic společného. Dostaly trojku

SCHODIŠTĚ U PIVNICE: 5

Nejhorší vizitkou města jsou ze všech schodišť do centra ty, které vedou kolem pivnice na náměstí 8. května. Drolí se na nich nášlapné plochy, o zídce, jež drží zábradlí, ani nemluvě. Že tam také není nájezd, o tom se snad vzhledem ke stáří a stavu schodů není potřeba zmiňovat. Všechno by se však již brzy mělo změnit.

Město už připravuje projekt, aby mohl schody kolem pivnice opravit. Až se k němu vyjádří všechny dotčené orgány, nebude už nic stát v cestě nákladné rekonstrukci, která spolkne 700 tisíc korun. Zatím však bude muset stavba unést potupnou pětku.

Schody u pivnice se lidem doslova rozpadají pod nohama. Nezaslouží si nic jiného než pětku

SCHODIŠTĚ U GYMNÁZIA: 1

Velmi pohodlně se teď lidem schází i stoupá po schodech od gymnázia na Sklený kopec. Jsou po opravě teprve tři roky a je to na nich vidět. Mají všechno potřebné k tomu, aby je mohli využívat pěší i cyklisté nebo maminky, vezoucí své ratolesti. Jediné mínus na nich Deník objevil minulou zimu. Sníh byl totiž smeten jen z části, určené chodcům. Kočárky tehdy musely jezdit jinudy. I přesto teď dostaly schody zaslouženou jedničku.

Schody, vedoucí od gymnázia na Sklený kopec, nechalo město opravit před třemi lety. Není důvod nedat jim jedničku

SCHODIŠTĚ K PHILIPSU: 0

Do centra sice nevedou a název schodiště si snad ani nezaslouží. Přesto je nelze opomenout. Vedou z místní části zvané Mexiko k průmyslovému areálu, kde dříve sídlil Philips a pak Multidisplay. Dnes už je továrna téměř prázdná a schody zdaleka nejsou využívány takovou měrou jako před lety. Přesto by si zasloužily opravu.

Město je zařadilo na druhé místo v důležitosti rekonstrukce, hned za schodiště ke Kroku. V balíčku plánovaných oprav se však toto rozpadající se torzo objevilo už několikrát. Snad se na něj v roce 2011 konečně dostane. Známku nedostalo od Deníku žádnou, protože taková, která by jeho žalostný stav vystihla, neexistuje.

K průmyslovému areálu bývalého Philipsu vede něco, co už se ani schodištěm nazvat nedá. Také na to neexistuje žádná známka