„Součástí programu byl i originální závod na invalidních vozících, kterého se zúčastnilo osm párů ve dvou věkových kategoriích. Zájemci si tak mohli vyzkoušet, že řízení vozíku není tak lehké, jak se na první pohled může zdát," pověděla vedoucí DCA Markéta Tabačková.

V kategorii mladších dominovaly sestry Natálie a Vendula.

„Nebylo pro mě těžké řídit vozík. Vezla jsem svou ségru Vendu," usmívala se spokojeně vítězka Natálie. Jejich rivalky Eliška a Johanka dodaly, že invalidní vozík znají z tábora, kde si jej mohly vyzkoušet. Za odměnu dostaly všechny účastnice reklamní předměty Charity Hranice a dárky, které vyrobili klienti Denního centra Archa.

Ti, kdo chtěli, si mohli jejich práci prohlédnout nebo zakoupit ve stánku. Barevné malované šátky, keramické předměty, šperky nebo svíčky, to všechno klienti zvládli za pomoci šesti pracovnic. V rámci programu si navíc mohli příchozí nechat změřit tlak nebo glykémii.

V povědomí lidí je Denní centrum Archa jako sociální služba Charity Hranice, která nabízí ambulantní pomoc lidem s kombinovaným postižením, což většinou znamená postižení mentální plus fyzické.

Jejím cílem je podporovat uživatele při začleňování do společnosti, při utváření jejich vlastního samostatného života a vytváření životních hodnot.

„V praxi to znamená, že se je snažíme učit žít v normálním prostředí. Klienti navštěvují výstavy, knihovnu nebo památky. Také mají kroužek keramiky, hodiny hipoterapie, kde jezdí na koni, a zároveň se učí starat o zvířata," pokračovala dále zástupkyně ředitele Charity Hranice Radmila Andrýsková zástupkyně.

Klienti Denního centra se snaží i vařit, ovšem jejich příprava probíhá úplně od základu. Nejprve si musí najít, co si uvaří, poté si sepíší ingredience, které jsou třeba na vaření, teprve pak jdou nakoupit a konečně společně vaří a stolují.

„Snažíme se, aby měli pěkně prostřeno a vypadalo to hezky. Nabízíme jim několik možností, jak vyplnit volný čas, aby se naučili rozhodovat o tom, co chtějí dělat," pousmála se Andrýsková s tím, že kapacita tohoto sociálního zařízení je patnáct klientů.

Většina z klientů vítá, když jedou někam na výlet bez rodičů a sami. Nedávno společně navštívili například Rybí tunel nebo Archeoskanzen v Modré. „Rozhodně se v našem centru nenudíme a máme pořád co dělat," uzavřela s úsměvem vedoucí DCA Markéta Tabačková. (jes)