Lampionový průvod vyrazil za hudebního doprovodu Velkého dechového orchestru hranické Základní umělecké školy od Zámeckého hotelu směrem k radnici. Zde za přítomnosti čestných hostů byly slavnostně položeny věnce k bustě Tomáše Garrigua Masaryka. Průvod pak zamířil do Letního kina, kde návštěvníci mohli obdivovat ohňovou show. Závěrem se pak ti otužilejší pobavili u promítání rodinného snímku Sammyho dobrodružství.