Rodinný domek na obrázku je postaven podle tradičního vzoru s komíny ve štítech, jak je v Bretani úředně nařízeno. Okapové svody a kanálky jsou zaústěny do zahradního jezírka, které má dva přepady. Ten nižší plní nádrž na zalévání, vyšší hladinový přepad odvádí přebytečný příval do vsakovací studny, umístěné tak, aby nezvyšovala vlhkost základů budovy.

Déšť ze střechy a zpevněných ploch kolem domu tedy neodtéká do kanalizace a vodotečí, ale pomáhá udržovat hladinu spodní vody, od níž vlhkost stoupá půdou k povrchu spolu s rozpuštěnými minerálními látkami, potřebnými pro nezbytnou výživu rostlin.