Z programu podpory obnovy venkova totiž míří do regionu téměř dva miliony korun na devět projektů, které se z větší částí zabývají zapojením mladé generace do obecního života.

„Specialitou programu Podpora obnovy venkova je, že jedna z jeho oblastí byla přímo zaměřena na zapojení dětí a mládeže do přípravy a realizace jednotlivých projektů,“ vysvětlil František Kopecký, manažer Rozvojového partnerství regionu Hranicko.

Z peněz ze státní podpory by tak měla vzniknout například Naučná stezka v obci Ústí nebo budou realizovány projekty jako Pojďte děti, budeme si hrát ve Všechovicích, Opatovice dětem II či Záhoran v zajetí úspěšných projektů.

Dotace z Podpory obnovy venkova míří i na restaurování kamenných křížů v Ústí nebo na opravu cesty a rozšíření plynovodní sítě v Rouském.

Vesnice z Hranicka ale letos uspěly se svými žádostmi i v jiných dotačních titulech. „Jsou to Program rozvoje venkova České republiky a Program obnovy venkova Olomouckého kraje,“ doplnil František Kopecký.

V součtu tak podle jeho slov na Hranicko poputuje celkem 31 a půl miliónů korun dotací.

„Po připočtení vlastních prostředků žadatelů má tak 33 podpořených projektů celkový rozpočet téměř 40 miliónů,“ uvedl Kopecký.

Nejúspěšnější byly v žádostech o finanční podporu Horní Těšice, Horní Újezd a Provodovice. Všechny získaly částky okolo pěti milionů korun. Horní Těšice připravují opravy místních komunikací, Horní Újezd bude budovat kanalizaci a v Provodovicích vznikne společensko – sportovní centrum Mikroregionu Záhoran.