Jejich úkolem bylo vyplnil písemný test a poté rozpoznat nejrůznější přírodniny a vzorky z botaniky i zoologie. Jako bonus byla pro soutěžící připravena střelba ze vzduchovky.

„Tuto novinku jsme zavedli už vloni. Snažíme se soutěž pokaždé nějak ozvláštnit,“ vysvětlila Blanka Šturalová, ředitelka Domu dětí a mládeže, při němž kroužek působí. Kromě pořadatelů byla ovšem na Zlaté srnčí trofeji nepostradatelná také zkušební komise.

Z převážné většiny ji tvořili studenti a pedagogové střední lesnické školy. „Je potěšující, že mají děti zájem o přírodu. A nemyslím tím jen procházky do lesa nebo krmení zvěře. Je moc dobře, že se o ni zajímají i z hlediska odborného,“ podotkla Šturalová.

Myslivecký kroužek v Hranicích neoficiálně sdružuje své členy už třicet let. Oficiálně byl založen v roce 1985. Je jediným svého druhu na Přerovsku a po celou dobu své existence je jeho vedoucím Bohuslav Dvořák.

„Pořád si vychovávám svého nástupce, ale zatím se mi to nikdy nepodařilo, protože většina mých svěřenců odchází zpravidla z Hranic jinam,“ posteskl si v sobotu Dvořák. Nezřídka se pak členové jeho kroužku rozhodují pro studium střední lesnické školy nebo dokonce některé z lesnických fakult při zemědělských univerzitách.