Pokles je přitom ve všech okresech regionu.

Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán na Prostějovsku, kde se narodilo o 59 dětí méně než před rokem. Nejvíce dětí se narodilo na Olomoucku: 1966.

Opět ovšem narost počet dětí, které porodily svobodné matky.

„Bylo to 39, 2 procenta. Nejvíce dětí se narodilo mimo manželství na Jesenicku – 53,6 procenta,“ uvedla Michaela Smutná z olomoucké pobočky Českého statistického ú­řadu.

Olomoucký kraj měl k poslednímu září tohoto roku 641 797 obyvatel – tito lidé měli v regionu trvalé bydliště.

Počet lidí se snížil o 244, a to ve všech okresech kromě Olomoucka, kde přibylo 226 bydlících osob. Za celokrajským poklesem je stěhování – více lidí se vystěhovalo než přistěhovalo.

Obyvatelstvo Olomouckého kraje - letošní vývoj podle okresů