„Nejde nám jen o získávání informací z internetu, ale hlavně o prožitek dětí,“ uvedla koordinátorka za 1. stupeň Regina Holoubková. V prvních třídách se například žáci věnovali národním pohádkám. „Celý týden jsme si je četli a dnes si je zkusíme zahrát,“ informovala třídní učitelka 1. B Olga Poláčková. Děti se tak vžily do rolí postav z ruské, vietnamské, slovenské a romské národní pohádky.

Druhé třídy se střídaly v kuchyňce, aby mohly připravovat a pak ochutnávat nejrůznější národní jídla. Druhá B si pochutnávala na haluškách. „Také si povídáme o tom, proč se k nám stěhují lidé z jiných zemí,“ dodala jejich třídní učitelka Jana Šustková.

Třeťáci se rozdělili do skupinek a každá z nich se pak věnovala jinému evropskému státu. Učili se o jejich historii i současnosti a rozšiřovali si přitom i znalosti z cizích jazyků.

„Dostala jsem za úkol zjistit nějakou zajímavost o Slovensku. Babička mi poradila říct něco o Zemplínské Šíravě,“ prozradila Helena Smrčková ze 3. A. Z osobností Slovenska si děti vybrali zpěvačku Daru Rolinc, z Polska Ewu Farnou.

Druhý ročník už řešil složitější úkoly. „Hledám v Obrazovém atlasu objevů lodě, na kterých se plavil Kryštof Kolumbus,“ řekl Vojtěch Pavliska ze 7.A. Žáci měli již od prosince úkol shromažďovat o zemích EU nejrůznější informace.

Školáci vyráběli i nástěnný plakát o EU

„Cílem je vyrobit nástěnný plakát, na kterém bude mapa České republiky a kolem ní poznatky o ostatních členských státech Unie,“ uvedla koordinátorka projektového dne pro 2. stupeň Andrea Smrčková. Každé třídě zůstane navíc na stěně jako památka na projektový den billboard. Jeho součástí budou materiály o jednotlivých zemích, které poslouží zároveň jako učební pomůcky.

„Na tomto projektu rozvíjejí děti své kompetence k učení, schopnost spolupracovat a získávat informace,“ vystihla smysl akce Smrčková. Názornost je přitom kladena na první místo. Kromě obrázků, encyklopedií, pohádkových knížek a národních jídel si děti, učící se o národnostních menšinách, poslechli koncert romské kapely. Dozvěděly se na něm mimo jiné i to, odkud Romové pocházejí nebo k čemu mají vrozený talent.