Projekt, který má letos svou premiéru, nese název Pohádkové čtení. Celkem čtyřikrát zve do budovy školy děti z mateřinek, aby si mohly vyzkoušet vyučování nanečisto.

„Dva roky po sobě jsme pro předškoláky pořádali akce, které byly zaměřeny spíš na tvoření ručkama. Teď poprvé jsme se soustředili spíš na jejich učení a rozvíjení schopností,“ uvedla učitelka Elen Machová s tím, že rodiče účast na těchto schůzkách nijak nezavazuje k tomu, aby pak své dítě přihlásili právě na ZŠ Šromotovo.

Cílem akce, která probíhá pokaždé v duchu jiné pohádky, je ukázat dětem školu a její vybavení a přiblížit jim školní atmosféru ještě před lednovým zápisem.

„Rodiče mají zase možnost zeptat se na všechno, co je o naší škole zajímá. Poprvé si mohli promluvit s paní ředitelkou, teď jim byla pro změnu k dispozici paní psycholožka,“ řekla Machová a všem zájemcům vzkázala, že jsou v plánu ještě dvě podobná setkání.

Jedno proběhne 10. prosince, druhé pak 14. ledna.