„My jsme přijeli z Partutovic s dvaadvaceti dětmi. Musím pochválit organizátory, protože to měli skvěle podchycené. Byly tady úžasné aktivity a velice milí lidé," řekla učitelka prvního stupně na Základní škole v Partutovicích Anna Turečková.

Smyslem této tradiční události je formou her a prostřednictvím soutěží upozornit na hrozící nebezpečí znečišťování ovzduší a hlavně těm nejmenším účastníkům připomenout potřebu třídění odpadu.

„Na vesnicích se určitě plast a papír třídí, ovšem třeba na kartony od nápojů už se tolik nehledí. Ty informace byly tedy jistě velice užitečné. Děti se určitě dozvěděly něco nového a také pro mne to bylo v mnohém přínosné," dodala kantorka.

I samotné děti potvrdily, že na pátek se do školy hodně těšily. Kvůli akci bylo hlavní náměstí v Hranicích vyčleněno právě jim. Policisté průjezd přes náměstí po dobu pořádání akce řidičům zamezili.

Pořadatelé pro děti připravili například skákací hrad, lezecký balvan, jízdu na elektrických vozítkách, možnost projížďky na ponících nebo bryčku s koňským dvouspřežím.

„Vyzkoušely jsme si ta vozítka, ale nejvíce se nám líbilo u koní," potvrdily některé školačky z Hranic.

Mnozí účastníci si vyzkoušeli také dopravní hřiště na Studentské ulici.

„I podle mě se Den bez aut vydařil. Svítilo sluníčko, přišly tady děti z různých škol. Některé si dokonce ještě procvičovaly dopravní značky. Účast by možná mohla být i větší, ale i tak se jezdilo celkem dost. Navíc se většina škol na dopravním hřišti protočí i během roku," poznamenal školitel dopravní výuky v Hranicích Jan Trčka.