Tradiční výtvarná soutěž, kterou za podpory několika měst a obcí už potřetí pořádá Včelařské muzeum Hranice, se také letos setkala se značným zájmem mnoha dětí napříč celým regionem.

Na osmičlennou odbornou porotu, která výkresy ve čtvrtek v Domě dětí a mládeže Hranice hodnotila, čekalo celkem 176 výkresů. Konkrétně se do soutěže zapojily základní školy z Olšovce, Ústí, Bělotína, Všechovic, Hustopeč nad Bečvou, Partutovic a také hranické školy 1. Máje, ze Struhlovska, a Základní škola Šromotovo.

Porotci, mezi kterými nechyběl ani zástupce Deníku či velitel hranických strážníků, vyhodnotili ze tří kategorií celkem devět výkresů.

„Vítězné obrázky budou vystaveny ve hranickém včelařském muzeu, a to vedle obrázků z prvního a druhého ročníku. Smyslem akce bylo ukázat i malým dětem, k čemu nám včely slouží," řekl místopředseda Včelařského muzea v Hranicích Pavel Malovec, který také výkresy hodnotil.

„Líbil se nám obrázek, který znázorňuje včelu při opylování. Na dalším vybraném výkresu včela jen tak poletuje kolem stromů," ukázal na dva z vybraných výtvorů.

Výsledky soutěže a slavnostní vyhlášení vítězů ve všech třech kategoriích proběhne v pátek 15. června ve Včelařském muzeu Hranice.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Vedle Městského úřadu v Hranicích patří dík také městu Potštát a obcím Paršovice, Opatovice a Býškovice," dodal místopředseda organizace Pavel Malovec.

Na ceny se za svou odvedenou práci může těšit celkem devět žáků:

1. kategorie (1. a 2. třída): 1. místo: Kristýna Klimková, ZŠ Všechovice; 2. místo: Jakub Adzima, ZŠ Šromotovo; 3. místo: Tereza Hlavinková ZŠ Olšovec.

2. kategorie (3. – 5. třída): 1. místo: Eva Svačinová, ZŠ 1. máje; 2. místo: Klára Pavelková, 3. třída, ZŠ Olšovec;  3. místo: Vojtěch Remeš, ZŠ a MŠ Partutovice

3. kategorie (6.- 9. třída): 1. místo Kristýna Janečková, ZŠ Bělotín; 2. místo: Nikola Petríková, ZŠ Bělotín; 3. místo: Pavlína Hlávková; ZŠ Bělotín.(Všechny práce ve 3. kategorii byly ze Základní školy Bělotín).