Děti se za doprovodu učitelek i tuto středu vydaly do lesa, aby srnkám či zajícům v zimě nasypaly krmení. Po celý týden totiž ve školce probíhá téma „Zvířata a ptáci nás potřebují".

Celá akce se uskutečnila pod dohledem lesníka a vedoucího Kroužku mladých myslivců Bohuslava Dvořáka.

„Na těchto pasekách se Kroužek mladých myslivců stará o pět krmelců kolem rybníka Pískáče. Každou sobotu tam děti z tohoto kroužku pro zvířata něco do krmelců nasypou," řekl lesník Bohuslav Dvořák, který se školkou dlouhodobě spolupracuje.