Dopolední úterní akci školy a školky moderoval třídní učitel 3.B Jan Wolf, který postupně přivítal děti z Mateřské školy Struhlovsko a většinu tříd prvního stupně. „Převážná část prezentací je ve formě živých vystoupení, některé takto ale prezentovat nejde, proto jsou tady umístěny reprezentační panely,“ uvedl učitel Wolf.

Výstavní den pokračoval také v odpoledních hodinách, kdy zámeckou dvoranu zaplnili žáci spíše vyšších ročníků. Jednotlivé třídy se do projektů často snažily interaktivně zapojit i širokou veřejnost.

„Většinou máme prezentaci spojenou s nějakým tématem. Letos jím byla příroda. Snažíme se ji prosadit do všech předmětů, které vyučujeme. Je to ale samozřejmě hlavně prezentace toho, co dovedou naši žáci,“ řekl učitel Jan Wolf.

„Chceme, aby žáci co nejvíce pracovali samostatně. My je vedeme a zajišťujeme jim technickou podporu,“ dodal.

Škola prý pořádá v průběhu roku hned několik takových akcí, umístění v zámku je ale výjimkou. „Podobných akcí děláme během roku několik. Většinou ale v naší škole. Snažíme se dostat rodiče do školy, aby viděli, v jaké prostředí jejich děti pracují, jaké technické vybavení škola má a podobně,“ uzavřel Wolf.

Úterní akce zmíněné školy ve dvoraně zámku skončila až po páté hodině.