Děti se speciálními vzdělávacími potřebami zatím není možné v normálních školách plně integrovat.

Proto v Hranicích existuje Základní a mateřská škola Dětské centrum.

Mnoho obyvatel o ní ale vůbec neví.

Není moc velká, dohromady se zde učí 26 dětí od první do desáté třídy, pro které existuje speciální rehabilitační program.

Škola se dělí na tři větve a je plně přizpůsobená nepohyblivým žákům.

Ti se učí v základní škole praktické, v základní škole speciální a v základní škole speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem.

Jak se tyto školy od sebe liší, vysvětlila Světla Lukačková, která zde vyučuje již osmým rokem.

„Základní škola praktická se soustřeďuje na děti s lehkým mentálním postižením a přidruženými tělesnými vadami. Na základní škole speciální se vyučují žáci se středním až dolní hranicí středního mentálního postižení. A základní škola speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem se zaměřuje na děti nejvíce postižené," uvedla.

Jde o děti s hlubokou retardací a vážnými tělesnými vadami," vysvětluje.

Pokud tedy rodiče přijdou s doporučením buď od lékaře, z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, mohou najít útočiště a vzdělání svého dítěte právě tady.

Na každou třídu je vyčleněn jeden učitel a jeden asistent pedagoga.

Pro učitele ve třídě s dětmi s nejtěžším postižením je k dispozici navíc ještě jeden asistent.

Plovárna i canisterapie

Nyní je škola plně využívaná.

A v rámci výuky nabízí mnoho vymožeností včetně pravidelné logopedické péče, jednou týdně návštěvu Plovárny Hranice, jednou za 14 dní canisterapie, což je terapie se psem nebo také terapie jízdou na koni.

Komunikace s dětmi s postižením je o něco těžší. To potvrzuje i Světla Lukačková.

„Samozřejmě se tyto děti neučí tak rychle jako děti zdravé. Je to běh na dlouhou trať a jde to daleko pomaleji. Když už se něco naučí a pak třeba onemocní a chybí, začínáme odznova," vypráví.

Velmi náročná práce, musí se dělat "srdíčkem"

Dětské centrum Hranice se snaží respektovat individualitu dětí, a tak k nim taky přistupovat, protože každé z nich má své speciální potřeby.

„Přejeme si, aby děti byly spokojené a šťastné, o to tady přece jde. Člověk tuto práci musí dělat srdíčkem, protože je to práce velmi náročná na psychiku, ale oni mi to vracejí vděčností a neskutečnou pokorou," uzavírá Světla Lukačková, která vystudovala speciální pedagogiku a nedokáže si představit, že by se v životě věnovala nějaké jiné práci.

Dveře Dětského centra se otevřou ve čtvrtek 5. února od 8 do 16 hodin na Struhlovsku vedle prodejny koberců, kdy návštěvníci mohou nahlédnout do výuky ve třídách.

Zároveň zde proběhne i zápis do první třídy od 13 do 16 hodin.

Autorka: Barbora Jestřebská