Všichni zájemci o finanční prostředky v rámci propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky se sešli v úterý odpoledne v konferenčním salónku hotelu Centrum, aby všem příchozím v krátkosti sdělili, čím se jejich projekt zabývá a proč potřebují dotace.

Na svou prezentaci měl každý zástupce žadatele tři minuty, pak přišel prostor na dotazy z řad odborné komise, která projekty posuzovala.

Obce a podnikatelé na Hranicku žádají o dotace v oblasti zemědělství, lesnické infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a spolkového života a sportu. O poslední okruh se zajímá celkem jedenáct subjektů.

Jedním z žadatelů v nejméně zastoupené oblasti lesnické infrastruktury je i městys Hustopeče nad Bečvou. Jeho starosta Júlia Vozáková před ostatními prezentovala projekt s názvem Cesta jako žádná ze sta, přičemž žádala o dotaci, díky které by se mohla zlepšit přístupová cesta do Černého lesa nedaleko hustopečské části Poruba.

„Některé úseky cesty jsou dnes dostupné pouze těžkou technikou, po nezbytné rekonstrukci by cesta mohla sloužit také občanům nebo třeba jezdcům na koních,“ zmínila v prezentaci starostka.

Při prezentování projektu Zemědělského družstva Partutovice, který se týkal vybudování skladu brambor, došlo dokonce na ochutnávku pravého partutovického mléka a bramborového chleba.

Mezi dalšími žadateli byli například zástupci Rakova, Paršovic, Stříteže nad Ludinou, Býškovic nebo Špiček. Mezi zájemce o dotace z projektu Leader se zařadilo také město Hranice, které má v plánu vybudovat dětské hřiště v Drahotuších.