První místo patří Kristýně Zinrákové z Opatovic, druhé místo Monice Beránkové z Hranic a třetí místo Kristýně Pumprlové z Přerova. Ta je náhradnicí pro obě postupující dívky.

Více v úterním vydání Hranického deníku.

Stanislav Beránek