„Zájem o amnestii prozatím skutečně nebyl nějak velký. Dostáváme splátky za dva nebo maximálně tři měsíce, ale co se týká dlouhodobých neplatičů, zatím zareagoval jen jeden. Tento nájemce dluží přes sto tisíc korun a zatím z této částky zaplatil dvacet tisíc," řekla za Ekoltes Hranice Kamila Kopečková z oddělení správy bytů a domů.

I onoho jediného plátce však musela na platbu a existující amnestii písemně upozornit. K vypočítanému dluhu v upomínce připojila také platné usnesení zastupitelů města.

„Dluh přesahující sto tisíc korun evidujeme také u dalšího člověka. I ten slíbil, že částku zaplatí, ale doposud k tomu nedošlo," doplnila Kamila Kopečková.

Takzvaná amnestie pro dlužné nájemníky městských bytů představuje odpuštění poplatků z prodlení a úroků. Pokud tedy tito neplatiči do konce dubna uhradí původní nedoplatky z nájemného a službách, které jsou s užíváním bytu spojené, další dlužné částky se jim prominou.

Kam až to může zajít?

Zástupci společnosti Ekoltes, městského správce nemovitostí, i představitelé městského úřadu tak doufají, že lidé na vyhlášenou amnestii odpovídajícím způsobem zareagují takzvaně na poslední chvíli.

„Lidé mají relativně stále ještě čas. V případě neplacení nájemného řešíme tuto věc přes právního zástupce a problém někdy končí až vystěhováním nájemníka. Naším cílem ale není vystěhovat co nejvíce nájemníků, je v našem zájmu, aby těch dlužníků bylo pokud možno co nejméně," konstatoval tiskový mluvčí Městského úřadu Hranice Petr Bakovský.

Ke kroku vyhlášené amnestie nepřistoupily Hranice v loňském říjnu poprvé. Stejný proces proběhl už v letech 2004 a 2005, tehdy se ale dlužné částky vracely průběžně prakticky každý měsíc. Akce se v té době setkala se relativním úspěchem. Před deseti lety se z celkové dlužné částky pěti a půl milionů korun uhradilo skoro 1,3 milionů a podobná čísla se objevila i o rok později.

Pětina z celkového dluhu na nájemném a na službách spojených s užíváním bytů se ale letos Hranicím téměř jistě nevrátí.