Zásahu v terénu předcházelo jednání krizového štábu, který v pondělí dopoledne zasedl na hranické radnici a řešil imaginární havárii.

Pracovní tým se snažil vymyslet, jak by v opravdovém ohrožení co nejefektivněji informoval obyvatele i další instituce, které by měly o nehodě vědět.

Trenážního zásahu se zúčastnily složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Na místě nehody se sešly jednotky požární ochrany, záchranná zdravotnická služba a Policie České republiky. Na celou akci přitom dohlížela hodnotící komise, která sledovala a bodovala postup práce.

„Prioritou bylo zajistit zraněné, tedy řidiče a spolujezdce, kteří byli po nehodě v bezvědomí. Dále jsme se snažili zachránit co největší množství unikající nafty. Podařilo se nám zabezpečit tři tisíce litrů, zbylých 34 tisíc litrů se vylilo dříve, než jsme dojeli na místo," popsal postup velitel hranické požární stanice Tomáš Novák.

Při reálném zásahu by naftu přečerpávali do druhé cisterny a poškozené vozidlo museli odtáhnout.

„Zároveň jsme prioritně utěsnili kanalizační síť, aby se látka nedostala dál do spodních vod. Protože však uniklo velké množství nafty, která natekla do řeky, řešili jsme i tento problém," pokračoval Novák.

Místo nafty cvičili s pilinami

Pokud by Bečvu opravdu pokryla nafta, museli by hasiči jednat velmi rychle. Tentokrát si vyzkoušeli instalaci norné stěny, která by v případě havárie měla převážnou část nebezpečné kapaliny zachytit.

„Aby k tomu došlo, sype se do vody sorbex, tedy látka, která na sebe naftu naváže. Tato směs se pak před nornou stěnou nahromadí a posbírá," sdělil své postřehy z jednání krizového štábu starosta města Jiří Kudláček.

„Abychom při cvičení neznečišťovali krajinu řeky naftou nebo jinou umělou látkou, nasypali jsme do řeky tréninkově dřevěné piliny, které přírodě neuškodí," vysvětlil nácvik likvidace úniku ropných látek z vodní hladiny Novák. Dodal, že celou akci hodnotí úspěšně.

„K menšímu zádrhelu došlo jen při zprovoznění norné stěny. Máme starší model a tak je manipulace časově náročnější," přiznal Novák. V současné době už ale hranická jednotka čeká na nové vybavení, který doplní i modernější norné stěny. Na opravdovou situaci tak budou hasiči řádně připravení i vybavení.

Veronika Hlavinková