„V Polsku se naše děti zúčastnily ekologické soutěže, sportovních aktivit, odpoledne jsme si prošli město nebo jsme opékali na zahradě. Jde hlavně o to, aby děti komunikovaly v cizím jazyce, navázaly nové kontakty a poznaly i jinou školu," konstatovala koordinátorka projektu a učitelka anglického jazyka Jana Březinová.

V souvislosti s Comeniem je Základní škola 1. máje partnerskou školou dalších čtyř škol v Evropě. Kromě polského města Rydultowy se žáci mohli podívat i do Portugalska, Turecka nebo Slovinska.

Poláci po prohlídce školy v Hranicích absolvovali soutěž zaměřenou na rozdílnost i podobnost obou jazyků, později se zapojili do sportovních aktivit, prošli si město a navštívili i Zbrašovské aragonitové jeskyně.

„Těmito aktivitami se prezentujeme partnerským školám. Výměnný pobyt od nás absolvovali sedmáci, kterým je dvanáct a třináct let, dětem z polského víceletého gymnázia je mezi třinácti a patnácti lety," upřesnila Jana Březinová s tím, že do projektu Comenius je obecně zapojená vlastně celá hranická škola. I nejmenší žáci na prvním stupni.

„Výjezdů se ale účastnily děti z druhého stupně, které se samozřejmě lépe domluví. Cesty do zahraničí byly přínosné nejen pro ně, ale i pro nás učitele, protože jsme poznali školský systém v jiných zemích," doplnila učitelka anglického jazyka Jana Březinová.