Do kostela už delší dobu zatékalo. Českobratrská církev evangelická (ČCE) si tedy počkala na příležitost a když se naskytl dotační program ministerstva kultury, který nabízel finanční spoluúčast na obnově nemovitých kulturních památek, zaslala do něj svůj projekt.

„Dostali jsme přislíben příspěvek ve výši 27 procent celkových nákladů, který činí 425 tisíc korun,“ řekla presbyterka hranického sboru ČCE. Rozpočet na novou střechu je 1,6 milionu korun, ale už teď to vypadá na vícepráce, které investici navýší.

„Oslovili jsme větší místní firmy s žádostí o sponzorský dar a byly velmi vstřícné. Pak také pořádáme sbírku u našich farníků a možná, že bude potřeba vzít si i půjčku,“ naznačila Šturovalová další zdroje krytí. Hlavní finanční podíl bude mít ovšem na projektu církev.

Letos se kostel dočká nové střechy a do budoucna mu chce ještě ČCE vyměnit okna a omítku. „Necháváme si vypracovat stavebně historický průzkum a podle toho si pak necháme udělat jednotlivé projekty. V opravách budeme pokračovat podle finančních možností,“ uvedla presbyterka.

Kostel zůstává v provozu i během rekonstrukce. Bohoslužby se v něm dál konají tak, jak jsou lidé zvyklí, tedy každou neděli.

Evangelický kostel na Šromotově náměstí v Hranicích dostává novou střechu. Po výměně vadných částí krovu bude na přání památkářů opět pokryt šindelem.