Během pátku a soboty se na ZŠ 1. máje vystřídalo u zápisu celkem 101 dětí, ZŠ Šromotovo jich přivítala 49 a ZŠ Struhlovsko 48. Odklad je předpokládán u čtyřiadvaceti z nich.

„V Drahotuších se jich bylo koncem minulého týdne zapsat dvaadvacet a zatím to tam na žádný odklad nevypadá,“ dodal pro úplnost mluvčí Hranic Petr Bakovský. Po odečtu předpokládaných odkladů by mohlo v září do lavic všech tří jmenovaných škol zasednout celkem 196 dětí, stejně tak jako před dvěma lety.

V ZŠ Nová přijímají na doporučení z poradny

Odlišný způsob přijímání prvňáčků má ZŠ Nová. V té se od září začnou učit děti, kterým to doporučila pedagogicko-psychologická poradna.

„Ta musí nejprve u dítěte posoudit jeho rozumovou úroveň a pak rozhodnout buď o odkladu školní docházky nebo o zařazení na naši školu,“ vysvětlila zástupkyně ZŠ Nová Jitka Drozdová s tím, že vloni přijala jejich škola čtyři prvňáčky a ti se učí formou malotřídky ve společném kolektivu se staršími spolužáky.

Opakem odkladu školní docházky je zájem rodičů posadit své dítě do lavice dříve než v šesti letech. Umožňuje to zákon, který začal platit letos v lednu.

K nám letos přišli k zápisu dva pětiletí chlapci. Jeden z Polomi a druhý ze Stříteže nad Ludinou. Jevili se jako velmi šikovní, ale jejich schopnosti a sociální dovednosti bude muset posoudit až pedagogicko-psychologická poradna,“ uvedla zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ 1. máje Stanislava Škrobánková s tím, že už je nyní možné přijmout i dítě, které dovrší šesti let až v příštím kalendářním roce, nejpozději však v červnu.

„Tam už by bylo ale zapotřebí i posouzení pediatra,“ uzavřela Škrobánková. (ka)