„V pátek od 14 hodin proběhne sekce přednášek středních zdravotnických pracovníků pro sestry a fyziatrické pracovníky zaměřená především na rehabilitaci pacientů s kardiologickým onemocněním, akce je hodnocena čtyřmi kredity za pasivní účast,“ informoval primář lázní Teplice nad Bečvou Jiří Leisser. V sobotu 7. ledna v 9.30 hodin bude slavnostně zahájena Irenou Vašicovou, výkonnou ředitelkou a předsedkyní představenstva, lékařská konference.

Program je sestaven ze sdělení přednostů všech kardiochirurgických a kardioinvazivních pracovišť Moravy, Hradce Králové a dalších předních kardiologů z celé České republiky. Program je zveřejněn na webových stránkách lázní www.ltnb.cz.

„Srdečně zveme všechny lékaře a zdravotnické pracovníky, kteří mají zájem rozšířit si své odborné znalosti a naslouchat přednáškám předních odborníků v oboru kardiochirurgické, kardioinvazivní a kardiologické péče včetně následné rehabilitace,“ uvedl primář Leisser.

Účastníci si mají také možnost sami vyzkoušet léčebné procedury, wellness centrum a seznámit se s prostředím nejen lázní, ale i s péčí Odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci, kam své pacienty lékaři posílají. (red)