Jako minulý rok se i letos hlásilo nejvíce dětí na Základní školu 1. máje Hranice.

„Každým rokem se nám hlásí kolem stovky dětí. Letos to bylo 115. Odklad bude mít pravděpodobně třináct nebo čtrnáct dětí," uvedla zástupkyně prvního stupně Stanislava Škrobánková. Ačkoliv záleží na tom, co doporučí pedagogicko-psychologická poradna, poslední slovo má vždy rodič. Škola určitě otevře čtyři třídy, z toho jednu bilingvní, kde bude osmnáct žáčků.

„Přejeme si především to, aby děti byly připravené a cítily se v pohodě, když nastoupí do školy," řekla zástupkyně.

Pouze o jednoho žáka méně než loni uvítala i ZŠ a MŠ Šromotovo.

„K zápisu se přihlásilo 90 dětí. V této chvíli jsme jich přijali 71, ty rozdělíme do tří tříd. U devatenácti předškoláčů buď rodiče uvažují o odkladu školní docházky nebo ho doporučila škola," pověděl ředitel Radomír Habermann.

„Nejvíce mě potěšilo, že rodiče s dětmi, kteří chodili na pohádkové učení, přišli i na zápis," vyjádřil spokojenost ředitel.

Nárůst zájemců zaznamenala ZŠ a MŠ Struhlovsko, ve které se otevřou dvě třídy.

„Letos se hlásilo více dětí než minule. Dohromady to dělalo čtyřicet dětí. Počet odkladů zatím nemohu říci, záleží na vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a také na rozhodnutí rodičů," prozradil ředitel ZŠ a MŠ Struhlovsko Radomír Macháň.

Jednu třídu a stejný počet dětí jako vloni u zápisu hlásila i ZŠ a MŠ Drahotuše.

„Měli jsme zde dvacet šest dětí. První den, v pátek, došlo jen osmnáct dětí, tak jsme byli trošku zklamaní, ale sobota nám to vynahradila, protože došel ten zbytek. Zřejmě bude doporučen odklad dvěma dětem. Mám ze zápisu velmi dobrý pocit. Všichni na škole jásáme, že se otevře příjemná menší třída o dvaceti čtyřech žáčcích," uzavřela zástupkyně školy Alena Balodyová.

Kolik prvňáčků doopravdy zasedne do školních lavic, se ukáže až prvního září. Rodiče si totiž mohou do 31. května stále ještě zažádat o odklad.(jes)