Jak uvedla ředitelka Mateřské školy Špičky Lenka Hanáková, reakce dětí na nové prostředí se různí.

„Některé děti ze začátku pláčou, protože jsou celou dosavadní dobu s maminkou. Je to pro ně trošku změna, něco jiného. Děti se ale postupně poznávají. Nejčastěji se skamarádí prostřednictvím her,“ uvedla ředitelka.

Školka ve Špičkách patří k těm menším, což prý má na začlenění do nové party velice pozitivní efekt. Podle ředitelky Hanákové přijímají starší děti nové členy naprosto bez problémů.

„Starší děti často ty mladé leccos naučí a naopak ty menší se velice rády učí od těch starších,“ řekla Lenka Hanáková s tím, že děti v malé vesnici se v mnoha případech předem dobře znají a díky tomu učitelky nepozorují náznaky šikany.

„Nikdy jsme neměli problém se šikanou. Musím to zaklepat, ale tady se nic takového neobjevilo,“ dodala.

K březnovému zápisu se tedy letos dostavilo pět dětí, což ve srovnání s jinými roky není žádnou výjimkou.

„Vždy záleží na tom, kolik máme daný rok školáčků, tedy dětí, které jdou další rok do škol. Příští rok má odejít sedm dětí, takže míst bude zase o něco více,“ vysvětlila ředitelka.

Jedním z nich je například pětiletý Radek Pajdla. Ten si ale doposud užívá pro něj známé prostředí školky a dalekou budoucností se nezabývá. Kamarádům ve školce plánuje předvést svoji oblíbenou hračku.

„Zítra přinesu robota. Doma mám dva, ale jeden se mi už rozbil. Toho druhého ukážu kamarádům,“ řekl malý Radek.

Přestože komornější prostředí má své nesporné výhody kapacita budovy je pro obyvatele Špiček, kteří ji využívají, problém. Vystačuje totiž jen pro dvacet dětí.

„Dvacet dětí je vlastně náš strop, máme opravdu malé prostory. Školku bychom potřebovali nafouknout,“ řekla s úsměvem ředitelka mateřské školy.

Nedostatečnou kapacitou školky se zabývá také vedení obce. Podle starosty Špiček Vladimíra Zamazala se na konci letošního dubna rozhodne, jestli byla žádost o finanční dotaci na rekonstrukci úspěšná, či nikoliv.

V případě kladného výsledku proběhne renovace během prázdninových měsíců. Kromě střechy a půdních prostor se vedení obce chce zaměřit také na fasádu budovy.

„Každé dítě je jedinečné, a proto k nim přistupujeme individuálně. Snažíme se rozvíjet osobnost každého z nich,“ uzavřela ředitelka Hanáková.