„V okolních obcích se bude koledovat převážně o prvním lednovém víkendu,“ informovala Radka Andrýsková z hranické Charity.

Koledníci Charity Hranice budou přinášet poselství radosti a požehnání všem lidem, které navštíví.

„Na dveře jejich domů a bytů napíší posvěcenou křídou označení K + M + B, což jsou počáteční písmena slov latinské žehnací modlitby Kristus mansionem benedicat, neboli Ať Kristus žehná tomuto obydlí ,“ ujasnila Radka Andrýsková.

Tři králové budou mít u sebe také zapečetěnou pokladničku s logem Charity ČR, do které můžete přispět na pomoc potřebným lidem.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 bude Charita Hranice realizovat:
• přímou finanční pomoc osamělým rodičům nebo rodinám s dětmi s postižením, nebo s nemocnými dětmi, sociálně vyloučeným rodinám, vícedětným rodinám s nízkými příjmy, opuštěným seniorům a lidem v krizových situacích
• pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek k zapůjčení například: invalidní a sprchovací vozíky, polohovací postele, chodítka
• podporu poskytovaných sociálních služeb: Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahovky Fénix
• spolufinancování komplexní domácí péče hospicového typu – kvalitní a moderní doprovázení nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí