„Je to pravda. V Miloticích nad Bečvou a v Klokočí kandidují pouze nezávislí kandidáti. Tento způsob nehodnotím ani kladně, ani záporně, je to prostě jedna z legitimních variant. Třeba v Miloticích už takto postupovali při minulých volbách do obecního zastupitelstva, takže nás to nepřekvapilo," řekl vedoucí odboru vnitřních věcí v Hranicích Petr Mynář.

V Miloticích nad Bečvou jsou kandidátky, na nichž vynikají pouze jména jediné osoby, skutečně zavedenou praxí. Potvrdila to také starostka obce Hana Bezděková.

„V obci nefiguruje žádná strana nebo jiný volební subjekt. Letos jsme vůbec poprvé uvažovali o jeho zřízení a společné kandidátce, jenže tato myšlenka přišla dost pozdě, jen dva dny před termínem odevzdání kandidátek," uvedla starostka Bezděková, která kandiduje také do nadcházejících voleb.

V Miloticích se z patnácti uchazečů vybere sedm členů obecního zastupitelstva, kteří následně zvolí starostu obce v tajné volbě.

Patnáct kandidátek v Miloticích nad Bečvou je vůbec nejvyšší počet z celého Hranicka. Pro srovnání: z osmnáctitisí­cových Hranic obdržel registrační úřad „jen" devět kandidátních listin.

V Klokočí to funguje

Model, při kterém budou obyvatelé obce vybírat pouze samostatně kandidující osoby, se dlouhodobě praktikuje i v Klokočí.

„Jen jednou jsme měli podanou společnou kandidátku, ale tehdy jsme tam udělali něco špatně, proto jsme od toho později ustoupili. Tento zavedený systém u nás v Klokočí funguje. Každý kandiduje sám za sebe, nejsou v tom žádné tlaky, žádné politikaření. I když názory zastupitelů jsou různé, spolupráce funguje dobře," řekl starosta Klokočí Oldřich Šnajdárek s tím, že jedinou nevýhodou takového modelu jsou případy vážného onemocnění nebo úmrtí zastupitele. Kvůli absenci společné kandidátky totiž chybí jejich náhrada.

„To se nám také dvakrát stalo. Ze sedmi zastupitelů tak nakonec byl počet regulovaný na pět," dodal starosta.

Pracovníci registračního úřadu letos obdrželi všechny kandidátní listiny v platném v termínu do úterý 5. srpna, 16 hodin. „Vyskytly se jen drobné nedostatky, které se po vzájemné dohodě se zmocněnci registračního úřadu odstranily," uzavřel Petr Mynář.