Už tradičně bude zřejmě největší zájem o oblast spolkového života a sportu. Po jednoleté přestávce se umožní obcím, spolkům a církvím dostat dotace na výstavbu a obnovu kulturních domů, spolkových místností, knihoven, hřišť, sportovních areálů a výletišť.

Těšit se mohou i zemědělci

Svých dotací se letos mohou dočkat i producenti potravin nebo krmiv. Získají tak podporu na výstavbu a rekonstrukci provozů, nákup technologií, ale i investic do skladování, balení, vývoje nebo kontroly kvality svých výrobků.

„Dotace do oblasti zemědělských a potravinářských produktů už v minulosti pomohla s vybudováním například domácí sýrárny nebo nové výrobny mastných produktů,“ uvedl manažer Místní akční skupiny (MAS) František Kopecký.

Podpoří i živnostníky

Zcela novou oblastí, která byla do programu zařazena, je podpora živnostníků a firem do deseti zaměstnanců. „Byla zařazena jako reakce na nepříznivý vývoj nezaměstnanosti v naší oblasti,“ doplnil František Kopecký. Dotace jsou určeny na investice do budov, technologií, strojů a marketingu. Je ovšem možné je získat jen ve vybraných oblastech jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velko a maloobchod, informační technologie nebo doprava.

Novinky v systému

Dotaci může získat jakýkoliv vhodný žadatel z Hranicka, který splní podmínky programu a do konce dubna připraví a podá žádost o dotaci.

„Zajímavou novinkou je uvolnění pravidel týkající se dokumentů od stavebního úřadu. Žadatelé, jejichž projekt vyžaduje ohlášku nebo stavební povolení, mohou nově dokumenty předložit až v polovině června,“ přidal František Kopecký. Šanci tak stále mají i ti, kteří o svém rozvojovém projektu zatím pouze uvažovali.

Po několika měsíčním procesu kontrol a hodnocení bude nejpřínosnějším projektům přidělena dotace zhruba v říjnu 2011. Dále se tak rozšíří už třiačtyřicet žadatelů, kteří byli v programu Leader úspěšní v uplynulých třech letech. „Podrobné informace naleznou zájemci na webu Rozvojového partnerství,“ dodal na závěr manažer MAS František Kopecký. (zem)