Expozici otevřela ve čtvrtek 23. května slavnostní vernisáž, na které promluvil starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Přerov Radek Hlavinka.

Mezi zajímavé exponáty výstavy se řadí čerpadlo z dodavače vody tzv. hydrofor pocházející z roku 1895 nebo motorová přenosná stříkačka z roku 1938.

„Těšit se můžete také na historické fotografie hasičského sboru, požární zbrojnice nebo velkých požárů v Hranicích. Například požáru z roku 1921, kdy hořelo několik domů na východní straně Masarykova náměstí, a kdy panovala obava, že oheň pohltí celé město,“ popsal zajímavé události z historie kurátor výstavy Marek Suchánek.

K vidění jsou také historické uniformy dobrovolného hasičského sboru z Milotic nad Bečvou a z Hluzova nebo historický prapor Sboru dobrovolných hasičů v Hranicích.

Část výstavy zaplnila bohatá sbírka modelů hasičských autíček hranického sběratele Zdeňka Sklenaříka. Ve vitrínách se lesknou hasičské stříkačky, tatrovky i jeřáby od začátku 18. století až do současnosti.

„Na výstavě můžete vidět také hořící domeček, který vyrobila hranická firma Cidemat. Namalovali a obdařili jej plameny žáci Základní umělecké školy Hranice,“ pokračoval Marek Suchánek.

Součást výstavy tvoří také obrazy s hasičskou tématikou akademického malíře Eduarda Halberštáta. Výstavu je možné navštívit v hranickém muzeu na Staré radnici do 1. září.