„Celkem bylo přítomno sedmnáct jednotek, což čítalo 145 dobrovolných hasičů, z toho sedm jednotek města Hranice, pro které je tato akce primárně určena. Odbornou přípravu zahájil starosta města Hranic Jiří Kudláček,“ popsal mluvčí hasičů Olomouckého kraje Jan Ondruch, který byl jedním z rektorů odborné přípravy.

Dalšími přednášejícími byli velitel přerovského územního odboru Miroslav Čoček, velitel hranického sboru Tomáš Novák a příslušníci ze směny C hasičské stanice Hranice.

Odborná příprava byla zaměřena do několika tematických okruhů, například uchovávání důkazů pro zjišťování příčiny požárů či nové listy a novelizace listů Bojového řádu jednotek požární ochrany.

„Dále jsme probírali poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivost, použití osobních ochranných prostředků při zásahu a použití žebříků včetně praktické ukázky,“ popsal Jan Ondruch.

Dobrovolní hasiči se také vrátili k loňským zajímavým zásahům, které z pohledu velitele rozebrali.

„Velké díky patří také Dušanovi Michálkovi a Radkovi Hlavinkovi za organizaci a bezproblémový průběh této ojedinělé akce,“ uvedl závěrem Jan Ondruch.