Jak pověděl starosta obce Opatovice Jaroslava Kuchaře, celý projekt zařizoval člen SDH Tomáš Pazdera. Ten se o vyhlášení grantu dozvěděl z webových stránek Povodí Moravy, které v srpnu tohoto roku vyhlásilo grant pro sbory jednotek dobrovolných hasičů a zaměřoval se především na financování hasičského vybavení. Proto Tomáš Pazdera neváhal a zkusil štěstí.

„V rámci tohoto projektu jsme chtěli dovybavit prostředky pro práci a záchranu na vodě, protože těmi naše jednotka dosud nedisponuje," pověděl iniciátor s tím, že by se mělo jednat o nákup čtyř plovacích záchranných vest, dále čtyři vodácké přilby a házecí pytlíky se záchrannými lany.

„Jde o materiál, který se dá použít jak pro samotnou záchranu osob, tak pro naši bezpečnost," vysvětloval dále.

SDH Opatovice často zasahuje v oblasti povodí Moravy, běžně vyjíždí do Ústí nebo do Hranic. „Zúčastnili jsme se likvidace několika povodní. V toku Bečvy často zasahujeme a je třeba, aby naše jednotka byla vybavená takovými prostředky," podotkl velitel družstva Tomáš Pazdera.

Ze čtyř obdarovaných sborů obdržel SDH Opatovice nejvyšší finanční částku, kterou si přímo Tomáš Pazdera převezme ve čtvrtek 12. listopadu v budově ředitelství Povodí Moravy v Brně.

„To, že ta částka je nejvyšší, svědčí o tom, že jsme projekt dobře zpracovali, a možná právě proto mu výběrová komise dala přednost. Vypracovali jsme totiž několikastránkové pojednání, kde jsme popsali naše důvody, proč o grant žádáme a přesně jsme popsali i materiál, který bychom v případě úspěchu, nakoupili," řekl dobrovolný a zároveň i profesionální hasič Tomáš Pazdera.

Oficiálně celou žádost posvětil svým podpisem starosta Jaroslav Kuchař. „Obec nás velmi podporuje, každý rok dává část peněz z rozpočtu. Máme totiž hodně techniky a hodně výjezdů," dodal Tomáš Pazdera.

Celková částka určená pro grantové řízení činila šedesát tisíc korun, z více než čtyřiceti žádostí si ji nakonec rozdělí obce Šarovy, Městečko Trnávka, Suchý a právě Opatovice.

Podle slov generálního ředitele Povodí Moravy Jana Hodovského žádali hasiči nejčastěji o zakoupení kalových čerpadel, osobních ochranných pomůcek pro práci ve vodě, osvětlovacích systémů nebo motorové čluny.

„Velmi si vážíme spolupráce s jednotkami sborů dobrovolných hasičů, protože úzce spolupracují se správci vodních toků při haváriích a povodních. Neocenitelná je jejich činnost při likvidaci povodňových škod, zejména při obnově zprůchodnění kapacit vodních toků v obcích a městech po povodních," sdělil.

Sám Tomáš Pazdera má ze získání grantu radost.

„Jsme rádi, že se nám v tak vysokém počtu žádostí podařilo uspět a navíc jsme získali nejvyšší částku z grantu jako takového, takže určitě budeme chtít poděkovat i na předávání," uzavřel Tomáš Pazdera.