„V letošním ročníku je do seriálu zařazeno celkem čtrnáct soutěží. Pořádajícími sbory jsou Hlinsko, Drahotuše, Olšovec, Radíkov, Opatovice, Troubky, Jindřichov, Radkova Lhota, Špičky, Paršovice, Bohuslávky, Valšovice, Babice a již po sedmé bude Velká cena vyhodnocena na soutěži v Provodovicích," uvedl za pořadatele Jaroslav Vrtělka mladší, velitel Sboru dobrovolných hasičů v Buku.

V tomto roce očekává vysoké soutěžní nasazení jednotlivých týmů a doufá i v nové rekordní časy.