Úklidu našeho města se budou moci všichni zájemci zúčastnit 6. dubna. 

„Uklidit společnými silami své město budou moci dobrovolníci v sobotu 6. dubna. Sraz je v 10 hodin v Zámecké zahradě," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský. 

Úklid potrvá dvě až tři hodiny. Pro všechny účastníky budou zajištěny ochranné pomůcky i potřeby na úklid. Stejně tak bude postaráno o odvoz sesbíraného odpadu.

Po úklidu se mohou dobrovolníci těšit na společné opékání buřtů na Střelnici u Zbranků.