Buddhismus diamantové cesty je určen samostatným a nezávislým lidem s nadbytkem energie. Buddhu by neměli vidět jako nějakou vyšší bytost, ale jako někoho, kdo již vykonal určitou práci a zcela rozvinul možnosti mysli. Tak to alespoň pojal hranický Domeček.

„Kroužek povede paní, která tímto stylem žije a tíhne k němu,“ informovala ředitelka DDM Blanka Šturalová. Jestli bude o buddhismus zájem, to odhadnout nedokáže. „Jednou už jsme takový kroužek provozovali. Ti, co ho tehdy navštěvovali, možná přivítají, že znovu dostanou tu možnost. Ale samozřejmě přivítáme i nováčky,“ uvedla ředitelka.

Gragický design, který se letos objevuje v nabídce Domečku vůbec poprvé, je kroužek se zaměřením na počítačovou grafiku, kde se budou děti učit pracovat v základních grafických programech. „Získané dovednosti budou moci následně uplatnit při tvorbě plakátů, PF, přání, obalů na CD a podobně,“ uvedla pár příkladů Šturalová.

Keramika i kresba

Keramika pro střední školy nabídne dětem kromě klasického vytváření keramických výrobků modelováním i širší možnosti zpracování keramické hmoty. Budou ji odlévat do sádrových forem, která tak umožní výrobu i několika kopií stejného výrobku.

Dosavadní výtvarný kroužek dostává teď od září nový směr. Jeho obsahem budou plošné i prostorové výtvarné aktivity zahrnující kresbu, malbu, grafiku, keramiku či konstruování.

„Pro dospělé začátečníky máme také připravenu keramiku. Naučí se v ní základům práce s hlínou,“ slíbila Šturalová s tím, že první kroužky zahájí letos svoji činnost v pondělí 13. září. (ka)