Tábor se uskuteční v době od pondělí 2. do pátku 6. března vždy v čase od 8 do 15.30 hodin. Je určený především pro školáky do 11 let.

Na děti něhem prázdninového týdne čeká bohatý program. Organizátoři naplánovali výtvarné aktivity jako je šitý kamarád, zápich, sypání mandal z písku nebo kreslení pravou mozkovou hemisférou, dále pak sportování, návštěvu Plovárny Hranice, dopolední výlet do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou nebo lesní pedagogiku.

Rodiče mohou své děti přihlašovat do středy 25. února. Přihlášku a další informaci najdou na webových stránkách Domu dětí a mládeže Hranice nebo ji mohou osobně vyplnit v Domečku.

Mimo jarní příměstský tábor jedou děti s Domečkem od 1. do 6. března i na zimní tábor v Beskydech.

V případě zájmu se bližší informace rodiče dovědí i na telefonním čísle 581 601 700.