Domov pro seniory v Přerově, který má kapacitu na 81 míst, nyní doslova praská ve švech. „Kritéria jsme změnili, abychom zvýhodnili obyvatele Přerova. V současné době máme na 550 žádostí o umístění, z toho je jich 95 urgentních,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Přerova Marta Vanišová. Z jednaosmdesáti klientů je přitom patnáct, kteří mají trvalý pobyt jinde než v Přerově.

„Chtěli jsme nastavením nových kritérii pomoci lidem z našeho města, kteří dlouhodobě usilují o získání místa v domově pro seniory,“ vysvětlil také mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Bodové hodnocení uchazeče o místo v domově nyní nově navyšuje také částka přiznaného příspěvku na péči.

Za trvalé bydliště 35 bodů

„Kdo vyžaduje největší péči a pobírá 11 tisíc korun, ten dříve získal 15 bodů. Nově si ale bude moci připsat až 35 bodů. Za trvalé bydliště v Přerově a jeho místních částech si pak důchodce připíše 30 bodů,“ upřesnil změnu podmínek Přidal.

Upletli si na sebe bič

Zástupci Sociálních služeb města Přerova ale přiznávají, že si na sebe nastavením těchto kritérií „upletli bič“. Upřednostnění klientů s takzvaným čtvrtým stupněm závislosti na druhé osobě totiž znamená i větší nároky na péči. „Musíme tyto klienty krmit, umývat a věnovat se jim takřka nepřetržitě. Stávající personál už na to nestačí, “ konstatovala Vanišová, která bude žádat magistrát o personální posílení.

„Využili jsme teď alespoň možnosti, která se nám od letošního roku nabízí, a to zaměstnat lidi, kteří jsou dlouhodobě v evidenci Úřadu práce. V současné době nám tedy s péčí o seniory vypomáhá šest nových pracovních sil,“ podotkla.

V Hranicích se budou podepisovat nové smlouvy

V hranickém domově seniorů budou muset do konce letošního roku s každým svým klientem sepsat novou smlouvu o pobytu, což je povinnost, daná zákonem. Kritéria přijímání nových uchazečů se ale nemění.

„Rozhodně se nemůže stát, že bychom s někým z finančních důvodů smlouvu vypověděli a poslali ho zpátky domů. To je nesmysl,“ zdůraznil ředitel domova Milan Káňa.

„U nás totiž žijí klienti, kteří ze zdravotního i sociálního ohledu potřebují celodenní péči. Proto k nám byli také přijati,“ vysvětlil. K přijetí do hranického domova seniorů je využíván stejně jako v Přerově bodový systém. Obsahuje dvanáct kritérií, na jejichž základě je posuzována potřebnost klienta. „ A tak by to mělo fungovat i nadále,“ podotkl.

Pokud důchod nestačí, zbytek hradí město

Ředitel však zároveň přiznal, že praxe může být v budoucnu i jiná. Zřizovatelem domova je totiž město, a pokud se pobyt seniorů v domově zdraží, projeví se to i na městském rozpočtu. Když totiž někomu na zaplacení poplatku nestačí důchod, hradí rozdíl ze svých prostředků domov, potažmo město.

„Myslím ale, že by neměla nastat situace, kdy se někdo potřebný k nám do domova nedostane jen proto, že by na to neměl. Podle současného trendu by totiž takových lidí bylo víc a víc,“ doplnil Káňa. Hranický domov přijme do svých řad měsíčně tři až čtyři nové klienty. Ročně se jich sem podle Káňova odhadu přistěhuje třicet až padesát.

PETRA POLÁKOVÁ – UVÍROVÁ

KATEŘINA KAPKOVÁ