„Letošní zimu už budou v Domově seniorů zahánět dva nové kondenzační kotle, které nahradily dosavadní zastaralé a již poruchové kotle. Zároveň byla modernizována celá kotelna, tedy čerpadla, rozvody, šoupátka i vzduchotechnika. Nové kotle mají vyšší účinnost, jsou úspornější a ekologičtější, takže by mělo dojít k úspoře tepla. Tato akce stála dva miliony korun," sdělil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Druhou, na podzim dokončenou akcí, byla instalace protipožárního systému. „Ten je v zařízeních obdobného typu velmi důležitý, protože jejich klienti v případě ohrožení nemohou opustit své příbytky příliš rychle," upozornil Petr Bakovský.

Nový protipožární systém v hranickém domově pokrývá jak jednotlivé pokoje, tak společné prostory i technické zázemí budov. Reaguje na kouř nebo na nadměrné zvýšení teploty.

Areál domova je tvořen komplexem budov, jejichž výstavba probíhala mezi lety 1981až 1986.

„V posledních letech dochází k postupné modernizaci celého areálu. V letech 2008 až 2009 byla vyměněna okna, v roce 2012 došlo k zateplení budov, v roce 2014 byla zahájena rekonstrukce vnitřních prostor. Zejména bylo zrekonstruováno 33 koupelen, nainstalovány nové výtahy, opravena společenská místnost nebo vybudována nová stálá kaplička," prozradil dále Petr Bakovský.

Do budoucna se poté připravuje instalace nové vzduchotechniky. Domov seniorů je příspěvkovou organizací města Hranice. 

David Král