Nadcházející práce se dotknou zejména hlavního vstupu do Domova.´

„Práce už v letošním roce určitě zahájeny nebudou, protože klimatické podmínky to nedovolí. Chceme ji ale zrealizovat v příštím roce a budeme moc rádi, pokud se to povede," uvedla ředitelka Domova seniorů v Hranicích Simona Hašová.

Proč přichází na řadu právě na vstup do objektu? Důvodem je schodová část. Ta už totiž nevyhovuje současným normám a komplikace na ní pociťují i hůře se pohybující lidé, kteří v Domově bydlí.

„Vedle schodů se práce dotknou také bezbariérového sjezdu s betonovým základem, přes který je v současné době pohyb imobilních klientů komplikovaný. Chceme jej rozšířit a celkově zařídit tak, aby přemístění přes schodovou část bylo pro všechny uživatele co nejpohodlnější," doplnila ředitelka Hašová.

Na této stavební práci se bude finančně podílet i město, které je zřizovatelem organizace. Koncepce Domova seniorů v Hranicích na další období, která zmíněné opravy zahrnuje, byla předmětem diskuze na říjnovém zasedání městské rady.

„Rada města tuto koncepci projednala a žádné námitky proti ní vzneseny nebyly," uvedla místostarostka města a členka dosavadní rady města Pavla Tvrdoňová.

Nové výtahy i koupelny

Opravy vchodové části tak navážou na letošní práce v interiéru.

Při nich se v průběhu první poloviny roku měnily výtahy, modernizovalo se 33 koupelen, zřídila se vodoléčba, opravila se společenská místnost a nemalé využití má i nová kaplička.

„S výtahy panuje maximální spokojenost, ocení je i personál, kterému výtahy výrazně usnadňují práci. Osvědčila se i společenská místnost a klienty velmi vyhledávaná je vodoléčba. V kapličce probíhají pravidelné bohoslužby. Spokojení jsme se všemi částmi letošních prací," shrnula Simona Hašová.

Organizace v současné době poskytuje ubytování 215 lidem. Celkem 184 z nich zahrnuje Domov seniorů, zbývajících jednatřicet obyvatel spadá do Domova se zvláštním režimem.